Phát biểu của Giám đốc điều hành APCC

Một sự kiện được tổ chức tại Ấn Độ khi Ủy ban Chỉ xơ dừa Ấn Độ đã tổ chức Triễn lãm Chỉ xơ dừa 2013 tại Kerala, Ấn Độ vào tháng 02/2013 để đẩy mạnh đầu tư và thương mại và đảm bảo lợi ích cho các hợp tác xã chỉ xơ dừa và nhiều nhóm nông dân trồng dừa khác tại các vùng quê.

Từ ngày 21 – 23/3/2013, Ủy ban Dừa Philippines, Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương Philippines đã tổ chức Hội nghị Chỉ xơ dừa quốc gia để tăng cường và khuyến khích đầu tư trong ngành chỉ xơ dừa nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng ngành dừa và phát triển kinh tế cũng như đạt được sự tăng trưởng toàn diện và giảm đói nghèo tại các vùng nông thôn.

Từ ngày 15 – 17/5/2013, the Association of Regency Governments tại Indonesia đã tổ chức Hội nghị Đầu tư và Thương mại quốc tế để đẩy mạnh hoạt động đầu tư và thương mại trong nông nghiệp, nghề cá và nhiều ngành nghề khác. Sự kiện này có ý nghĩa tăng cường đầu tư, đẩy mạnh thương mại (cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu), cải thiện và giữ vững sự tăng trưởng kinh tế của các cơ quan, tỉnh thành và cả nước nói chung.

Vì thế, việc phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là trong ngành dừa, cần phải được đẩy mạnh trên thị trường. Và ngành nông nghiệp cũng như ngành dừa tại những nước có mật độ dân số cao và lượng tiêu thụ nhiều đều rất có tiềm năng tiêu thụ cả trong nước lẫn thị trường thế giới.

Trong khi sự phát triển nông nghiệp đòi hỏi sự gia tăng về năng suất và cần có nhiều động thái hơn trong việc kinh doanh và tiêu thụ và những hoạt động khuyến khích thích hợp để nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm hiện có cần phải được thực hiện để đảm bảo lợi nhuận và tăng thu nhập của những người có liên quan đến ngành. Đối với ngành dừa, nhiều sản phẩm dừa các loại và đồng sản phẩm hiện được phát triển và xâm nhập thành công vào thị trường chủ đạo. Những sản phẩm dừa này là dầu dừa tinh khiết, nước dừa đóng gói, đường dừa (bao gồm đường được chế biến từ gáo dừa), bột dừa, vỏ dừa, các sản phẩm được làm từ gáo dừa và nhiều sản phẩm không truyền thống khác từ dừa như oleochemicals và nhiên liệu sinh học từ dừa cùng nhiều sản phẩm khác.

Trong việc xúc tiến các sản phẩm có giá trị gia tăng từ dừa có thể tiêu thụ được, sự tồn tại và sự an toàn thực phẩm không được bỏ sót trong cuộc chạy đua vì sự phát triển kinh tế của cả nước. Ngoài việc phát triển thị trường trong nước thì cùng lúc đó nhiều cơ hội trên thị trường xuất khẩu nên đảm bảo cho những mối liên kết mạnh mẽ với các cộng đồng nông thôn bởi vì những cộng đồng này có nhiều nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm.

Tuy nhiên, việc nâng cao giá trị gia tăng cho một sản phẩm hoặc việc đầu tư vào một dự án chế biến dừa thường không đem về nhiều lợi nhuận bởi vì việc nâng cao giá trị gia tăng cũng làm tăng chi phí. Việc tiêu thụ và xúc tiến các sản phẩm đã được chế biến đến người tiêu dùng cũng cần có một nguồn chi phí vận chuyển.

Do đó, sự tiêu thụ cẩn thận và việc phân tích lợi nhuận chi phí hoặc một hoạt động nghiên cứu về tính khả thi của dự án cùng tất cả các nhân tố như vị trí của dự án, giá trị của các cơ sở hạ tầng (đường, phương tiện vận chuyển, điện, nước, v.v…), nguồn nhân lực có kỹ năng, phương pháp quản lý, kiến thức kỹ thuật và kỹ năng… đều phải được thực hiện và nên được thực hiện trước bất kỳ dự án kinh doanh nào để đảm bảo tính lợi nhuận và tính bền vững các doanh nghiệp chế biến dừa.

Giám đốc điều hành APCC

    Romulo N.Arancon,Jr.

Nguồn: APCC – tháng 6/2013

Trả lời